Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Op 151/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Sprawa ze skargi R. M. w przedmiocie świadczenia rodzinne

II SAB/Op 25/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Op 192/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 67/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie odmowy zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Op 396/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi B. R. na pismo Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Op 38/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

II SA/Op 308/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 503/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-09

Sprawa ze skargi K. Z. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie świadczeń rodzinnych
1   Następne >   2