Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 191/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ke 95/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 878/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na bezczynność organu

II SA/Ke 571/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ke 44/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ke 88/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 255/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 239/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 248/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Ke 265/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pomocy finansowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100