Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SAB/Lu 114/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 'U. ' w przedmiocie wydania kserokopii pisma

II SO/Lu 4/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Gl 384/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

IV SAB/Gl 12/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tegoż zasiłku

VIII SO/Wa 8/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

II SA/Lu 581/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Sz 847/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2930/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-08

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika NZOZ [...] w przedmiocie wydania kserokopii pisma

III SAB/Kr 86/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Sz 846/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.