Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

OW 3/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w O.-Ś. w sprawie przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej