Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Po 390/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w sprawie ze skargi TE o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego grzywny na niewykonanie wyroku WSA w sprawie o sygn. akt [...]

I SA/Po 390/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Sprawa ze skargi TE o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego grzywny na niewykonanie wyroku WSA w sprawie o sygn. [...]

III SA/Wa 1167/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi M.K. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 3342/12

III SA/Wa 3172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-06

Sprawa ze skargi M. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2923/13

I SA/Kr 1302/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi Z.Ś. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 2143/10

I SA/Kr 1302/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-07

Wniosek Z.S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 2143/10

I SA/Kr 1302/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-15

Wniosek Z.Ś., o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie, z dnia 14.02.2012r., sygn. akt I SA/Kr 2143/10