Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1205/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 1228/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. wyroku NSA w sprawie II OSK 208/06

II OZ 1117/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 533/09 o odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W., J. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 533/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D. W., M. W., M. W., J. W. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 533/09 o odd...