Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 166/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie kwalifikacji osób do projektu 'eInclusion

I SAB/Sz 4/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie

III SAB/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-31

Wniosek M. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

II SAB/Bd 25/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie dochodzenia zapłaty kary umownej

II SAB/Sz 18/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-28

Skarga J. C. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie skargi

III SAB/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

II SAB/Sz 45/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 1715/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Ciechocinka w przedmiocie dochodzenia zapłaty kary umownej

II SAB/Sz 45/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Op 24/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza Gogolina w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   3