Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Wa 885/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

IV SA/Gl 56/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta

IV SA/Gl 637/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś.

II SA/Wr 2948/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-22

Sprawa ze skargi W. i J. Z. w przedmiocie działania Rady Miejskiej w K. W. dotyczącego nadania nazwy drodze wiejskiej

IV SA/Gl 285/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę rady miejskiej odrzucającej skargę na nieterminowe załatwienie sprawy przez Prezydenta Miasta Z.

IV SA/Po 49/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników sądowych ;

IV SA/Gl 881/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.

SA/Rz 1257/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie naliczenia opłat za mieszkanie

II SA/Ka 3294/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy K.

IV SA/Gl 891/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. D. w przedmiocie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania przy wykupie mieszkania komunalnego
1   Następne >   +2   6