Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 1/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-12

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie Radzie Gminy O. grzywny za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Radzie Gminy O. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-09

Wniosek E. P. o wymierzenie Radzie Gminy w D. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Łd 12/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-05

Wniosek E. P. o wymierzenie Radzie Gminy w D. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-11

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta i Gminy D. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w zakresie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D.

II SO/Łd 64/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-15

Wniosek E. C. o wymierzenie Radzie Gminy D. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na uchwałę Rady Gminy D. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SO/Łd 1/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-22

Wniosek H. K.-Ł. i B. Ł. o wymierzenie Radzie Gminy i Miasta S. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku H.K.-Ł. i B.Ł. o wymierzenie Radzie Gminy i Miasta S. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Łd 15/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-03

Wniosek A. M o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
1   Następne >   2