Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2575/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej