Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Gl 22/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie niewydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości

I SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Skarga L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 173/07

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Wr 297/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi B.G. na działania Burmistrza SP w przedmiocie przeprowadzenia przetargu

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ol 126/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Op 537/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza [...] w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 264/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-24

Sprawa ze skargi T. B. na pismo Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości.

II SA/Ol 724/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność udziału w działce

II SA/Ol 724/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-05

Skarga F. i W. Ł. na decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność udziału w działce
1   Następne >   3