Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 47/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

I OSK 196/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

I OZ 844/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Skarga Prokuratury Apelacyjnej w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1346/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II GSK 16/08 - Wyrok NSA z 2008-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie orzeczenia kary dyscyplinarnej rzeczoznawcy majątkowemu

I OZ 852/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Skarga Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 658/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 660/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1376/06 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1971/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej postanowił
1   Następne >   2