Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 211/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 49/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa Państwowego H. W. w W.

I OZ 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 413/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o wezwaniu J. W. i J. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 960/10 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części, a w części wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1678/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OZ 197/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 1335/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Wniosek Republiki Serbii - Ambasady Republiki Serbii w Warszawie o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania post...

I OZ 581/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 582/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   5