Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Op 3/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 269/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Op 4/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie bezczynności w zakresie stosunków wodnych na gruncie