Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 1076/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w sprawie realizacji inwestycji gminnych

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Go 89/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 712/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

II SA/Kr 151/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Gd 455/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

II SA/Kr 997/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/53/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie wysokości udziału finansowego osób fizycznych i prawnych w kosztach budowy kanalizacji w Zakliczynie

II SA/Kr 995/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/60/99 Rady Gminy Siepraw w sprawie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
1   Następne >   2