Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 398/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II SA/Sz 984/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sławno Nr LVII/322/2010 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno

II SAB/Sz 172/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Łobzie w przedmiocie przekazania pisma Wojewodzie Zachodniopomorskiemu

II SA/Po 30/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy K.

II SA/Sz 1147/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Nowogardu

III SA/Łd 176/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy B.

II SAB/Ke 10/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie rozpoznania skargi na nieprawidłowe rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

II SAB/Ke 10/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie rozpoznania skargi na nieprawidłowe rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

II SA/Bk 63/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy W.

II SA/Po 864/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-07

Skarga Z. J. H. na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy W.,
1   Następne >   +2   4