Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II OZ 373/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Zażalenie od postanowienia i zarządzenia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

II OZ 382/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

II OZ 228/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego