Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Po 1229/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

III SA/Po 1228/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

I SA/Op 542/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-29

Skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

I SA/Op 522/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-01

Skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

I SA/Op 524/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-02

Skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

I SA/Op 540/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-02

Skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

I SA/Op 527/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu,

V SA/Wa 3045/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Po 1207/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

I SA/Go 494/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-23

skarg 'G' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej oraz R.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towaru
1   Następne >   +2   +5   +10   100