Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 509/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta S..

I SA/Gd 427/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-05

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami k...