Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 382/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2204/10 odrzucające wniosek J. T. i S. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność materialno - techniczną Burmistrza Miasta i Gminy P. polegającą na zmianie numeru porządkowego nieruchomości

I OZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

I OZ 807/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dni...