Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OZ 585/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 1074/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Miłakowa w przedmiocie wydania zaświadczenia