Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 186/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie magazynu paliw na terenie MPL Warszawa

II OW 166/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy J. B. o wezwanie do wydania rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej

II OW 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie placu węglowego na działce [...] w obrębie [...] przy ul [...]