Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 948/08 - Wyrok NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

II OSK 414/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków