Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2467/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej