Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1505/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1504/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1493/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości p o s t a...

IV SA/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Skarga R. B. i M. C. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I OZ 1473/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SAB/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 1411/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Skarga K. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   3