Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

II SA/Lu 238/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SO/Kr 13/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek Koła Łowieckiego '[....] ' w W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [....]

II SA/Kr 300/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

IV SA/Wa 958/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SAB/Rz 8/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niepodejmowaniu czynności przekazania władania nieruchomością

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

II SA/Kr 459/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   37