Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SAB/Gl 26/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 455/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości