Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 59/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 14/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 28/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienie sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 33/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 15/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

II SAB/Gl 33/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 455/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3