Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 594/08 - Wyrok NSA z 2009-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

I OSK 180/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego