Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GSK 1529/17 - Wyrok NSA z 2017-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych po wznowieniu postępowania

II GSK 837/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych...