Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Op 461/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 299/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych

II SA/Op 185/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych

II SA/Op 140/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Op 481/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 330/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych