Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1034/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 9 lipca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 661/19 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 2511/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

WSA w Warszawie w składzie następującym: , Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2019 r. sprawy ze sprzeciwu [...] S.A. z siedzibą od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia oddala sprzeciw.

VII SA/Wa 1914/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej