Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 180/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego