Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SO/Gl 11/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta W. grzywny za nieprzekazaniem skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg publicznych

IV SA/Gl 629/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza M. w przedmiocie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół