Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 120/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 123/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i S. małż. K. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

II OW 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę akwenu ogólnodostępnego niekubaturowego urządzenia sportu i rekreacji

I OW 132/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci K. i T. M. w rodzinie zastępczej H. i T. L.

II OW 89/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie z wniosku L. P. o rozszerzenie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym