Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 709/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga kasacyjna W. K. od pkt 4 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.K. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 422/13

I OSK 292/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. D., M. C., W. C., D. C., T. G., G. G. i Z. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 197/15

I OSK 451/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. i M. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 447/13

I FSK 2174/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi C. spółki z o.o. [...] w upadłości likwidacyjnej w Ł. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi [...] Urzędu Skarbowego w P. z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 128/14 1)

II OSK 115/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 360/14 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...]

II OZ 863/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy z 9 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Bd 549/17 w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi R.S. na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Bd 25/16

II OSK 2802/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Brojce od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi L. G. o wymierzenie Wójtowi Gminy Brojce grzywny w przedmiocie niewykonania wyroku sądu

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13

II FSK 888/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SAB/Wa 53/13