Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ol 22/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Op 542/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Bk 489/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

II SA/Bk 488/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

II SA/Bk 490/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

II SA/Bk 491/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

II SA/Rz 291/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki urządzenia reklamowego
1   < Poprzednie   2