Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Po 940/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii operatów szacunkowych.

II SA/Gl 798/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego przy ustaleniu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 759/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Op 426/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 697/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości