Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Rz 1019/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Lu 306/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 251/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 249/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Rz 170/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1171/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 306/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 489/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 247/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III SAB/Wr 458/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2