Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 484/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy założenia szkoły publicznej

II SA/Op 150/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stypendium za wyniki w nauce

II SA/Op 131/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 205/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 95/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-22

Skarga M. K. na decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 15/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Op 212/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 190/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora ds. studenckich i inwestycji Politechniki Opolskiej w przedmiocie wznowienia studiów

II SA/Op 341/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego

II SA/Op 213/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Opolskiej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   2