Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 5/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przejęcia nieruchomości rolnej na rzecz Państwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 392/84~ uchyla zaskarżony wyrok i