Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony

III SA 80/85 - Wyrok NSA z 1985-08-15

skargę Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w P. na decyzję Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie orzeczenia przepadku publikacji.