Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 898/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-11

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu E. J. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1185/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności istnienia parkingu

II SA/Sz 1181/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 285/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-13

skarg W. J., M. B. i L. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 553/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stanu technicznego i sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Kr 630/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy

II SA/Lu 428/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-18

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Grymuza, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Starszy asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorz...

II OSK 2243/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 2272/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy

II SA/Gl 525/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   23