Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 889/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r.

I SA/Po 1757/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca 2010 r. oraz od lipca do grudnia 2010 r.

I SA/Lu 446/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Łd 422/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. z siedzibą w K. na interpretację Wójta Gminy D. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od nieruchomości