Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zwolnienia ze służby

I OSK 754/09 - Wyrok NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim do ponownego rozpoznania.