Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2175/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1129/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 1607/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 724/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 865/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata [...]

II SA/Wa 964/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi A. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2175/07 przez Prezydenta Miasta W.

II SA/Wa 2086/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.

II SA/Wa 2257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13