Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 687/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załączników w zakresie: - deklaracji A: pkt II.4 pozycja 20,21; pkt II.5 pozycja 31,32; pkt IV w części dotyczącej wykazu osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym; pkt VI., - deklara...