Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 666/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OSK 322/13 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej