Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2278/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 2275/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2287/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 549/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa mienia Skarbu Państwa

I OSK 110/06 - Wyrok NSA z 2007-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przekazania mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 2268/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1949/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 3326/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   2