Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1081/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych